Technické informácie


Zvislé konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie sú murované s tehál POROTHERM PD 30 Dry System.

Vodorovné konštrukcie
Stropy sú železobetónové monolitické. Sedlová strecha. Krytina je Bramac.

Schodisko
Schodiskové ramená sú železobetónové monolitické doskové.

Okná
Okná sú plastové päťkomorové, biele, s izolačným dvojsklom.

Fasáda
Zateplovací systém BAUMIT 100 mm.